Sdělení o právním nástupnictví

Dnem 31.3. 2022 došlo k rozdělení spolku Storgé, z.s. formou odštěpení a provoz Víceúčelového zařízení a útulku pro psy v Borovně je předmětem činnosti nově odštěpeného spolku U Františka, z.s., (podle sv. Františka z Assisi, patrona všech zvířat), stejně jako veškeré aktivity týkající se kynologie. Cílem je zkvalitnění péče o psy a služeb v oblasti kynologie poskytovaných útulkem. Pejsky a veškerý chod útulku zaštiťujeme na stejné adrese i pod stejným vedením, snažíme se však neustále o nové a modernější zázemí a vybavení (ošetřovna, výběhy, koupací jezírko, oplocení…). Nyní zprovozňujeme i nové, modernější a pro vás přehlednější web stránky, které neustále doplňujeme… děkujeme za trpělivost 😊

Prosíme všechny, kdo pravidelně přispívá na číslo účtu útulku Borovno, aby si změnili v příkaze číslo účtu na nové.

Nové číslo účtu U Františka, z.s. je: 6163951369/0800 (provozní účet útulku) nebo 6163952329/0800 (transparentní účet útulku).

Dosavadní transakce jsou až do konce roku přeúčtovávány na nový účet U Františka, z.s.

Moc děkujeme za vaše pochopení, pomoc, podporu a těšíme se na další spolupráci!

Tým útulku Borovno

U Františka, z.s.
Přejít nahoru