Oba pejsci nalezení u Záluží – Lučiště jsou již v adopci

Jen ještě radikální úpravy zanedbané zplstnatělé srsti…

Přejít nahoru